Ruteberegning

Alle kender ruteberegning. Men professionel routing er meget mere end det, vi kender fra diverse online-platformer. Især ved ekstern planlægning og lastbilruteplanlægning findes der mange andre og til dels meget specielle krav, som der skal tages hensyn til under optimeringen af en rute – og her er forskellen mellem en professionel og en simpel ruteberegning tydelig:

  • diverse tidsbegrænsninger (faste aftaler, åbningstider for læsseplatforme og depoter osv.)
  • krav i loven (f.eks. køre- og hviletider)
  • kombinerede transportmidler (tog, færger)
  • køretøjsspecifikke hastighedsprofiler
  • aktuel og historisk trafikinformation
  • lastbilsattributter (køretøjsmål og -vægt, gennem- og indkørselsforbud osv.)
  • lastbilrouting (undgåelse af vejafgift, miljøzoner, bykerner, vendinger osv.)
  • eksakt vejafgifts-, emissions- og transportudgiftsberegning
  • manuel redigering af vejnettet
  • … og meget mere

PTV er din stærke partner med hensyn til at integrere routingfunktioner i din egen softwareløsning. For uanset hvor komplekse krav du stiller, får du dit produkt sikkert og pålideligt på vej med PTV's Developer Components.