Spara flera timmar per vecka med integrerad ruttoptimering

GN Transport i Halmstad AB är ett medelstort företag i transportbranschen med inriktning på transporter mellan Sverige och Frankrike samt till viss del inrikestransporter

För att underlätta för GN Transports trafikledare väljer de att integrera deras planeringssystem, TPS mot PTV xServer Internet.

– Mikael Trevik, IT ansvarig på GN Transport, säger att 

”Det vi har sett idag är en mycket träffsäker tjänst, som ger utmärkt resultat på kartan med hjälp av adresser från våra bokningar. Tanken med integrationen är att spara tid för trafikledarna när de optimerar rutten för sina bilar, istället för att mata in adresserna manuellt på en extern karta. Här kommer vi både spara tid och km för våra bilar, men även tid för våra trafikledare, som enkelt ser sina bokningar på en karta. Vi tror att detta kan spara ca 2–3 timmar för vissa trafikledare i veckan”.

– ”Vi har även implementerat en chauffförsapp och en portal för att ytterligare trygga chaufförens arbetsdag,” säger Mikael Trevik.

Effektivisering och utveckling står högt upp på GN Transports agenda. Verksam-heten befinner sig i en expansiv fas och företaget investerar i IT utveckling. De började med att scanna in marknadens system av geografiska och logistiska funktioner. I PTV Groups produktportfölj blev de nyfikna på att testa PTV xServer Internet. Utvärderingen gav dem träffsäkra resultat och GN Transport väljer att gå vidare med PTV xServer Internet. 

– Mikael avslutar med att säga, ”Nu är det bara fantasin som sätter gränser på hur avancerat vi kan integrera med xServer!”

– ”Vi har ett tillförlitligt konkurrenskraftigt system, som blev avgörande för affären. Och vi på PTV Group är mycket stolta över att få fortsatt förtroende av GN Transport”, säger Solveig Andersson, PTV Group.

Kontakt

Telefon +46 (0) 31 687 280
E-mail: info.nordicsping@ptvgrouppong.com