Emissieberekening

CO2-neutraliteit, Carbon Footprint, milieucertificaten, Green Logistics, broeikaseffect of Social Responsibility: het onderwerp emissies of emissievermijding duikt overal op. Talrijke bedrijven doen er alles aan om hun CO2-balans te verbeteren en zo actief bij te dragen aan een beter milieu.

De oplossingen van PTV garanderen een exact overzicht van uw emissies. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de daadwerkelijk gereden kilometers, de voertuig- of emissieklasse, bijlading en nog meer doorslaggevende factoren van invloed, zoals de bestaande hellingen op een traject. De berekening van de emissies wordt uitgevoerd volgens het 'Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs' (HBEFA 3.1, handboek voor emissiefactoren van het wegverkeer). U kunt de CO2-waarden ook laten uitvoeren volgens de CEN-norm (normen van de Europese Unie).

Vanaf 2013 is het in Frankrijk wettelijk verplicht de CO2-emissies en de Ecotaxe aan te tonen. Met de PTV-componenten is het berekenen hiervan geen enkel probleem.

De grote vraag naar groene of CO2-neutrale producten en dienstverleningen stijgt continu. Pas als u weet hoeveel uw wagenpark uitstoot, kunt u ook doelgericht en aantoonbaar handelen. Marktleiders zoals Hermes Transport Logistics (referentievideo) doen het voor. Doe ook mee!