Geofencing

Geofencing en Corridor Fencing wordt vooral gebruikt in veiligheidsrelevante toepassingen. De functies verzekeren dat een object dat is uitgerust met een GPS-zender een gedefinieerd gebied (Geofencing) of een route (Corridor Fencing) niet onopgemerkt kan verlaten – er staat als het ware een virtueel hek omheen. Zodra het systeem het GPS-signaal buiten het gedefinieerde bereik vindt, wordt automatisch gereageerd. Dit kan een reactie in de vorm van een SMS-bericht zijn, een beeldscherm-alarm, maar ook het beïnvloeden van voertuigelektronica zodat dit voertuig bijvoorbeeld niet meer kan worden gestart.

Geofencing wordt al met succes gebruikt bij

  • het bewaken van landbouw- en bouwmachines (niet geautoriseerde afstand)
  • de gebiedscontrole van huurauto's (verlaten van een overeengekomen gebied)
  • waarde- en veiligheidstransport (verlaten van de voorgeschreven route)
  • spoedeisend transport (bereiken van checkpoints)

Met geofencing is het mogelijk effectief tegen diefstal te beschermen zonder hierbij het object en dus ook de betrokken persoon (b. v. chauffeur) permanent te hoeven bewaken. Dit aspect is vooral om privacyredenen relevant.

Breid uw softwareoplossing uit met effectieve functies zoals Geofencing, Corridor Fencing en nog veel meer. Individueel aangepast aan uw wensen. Met de PTV Developer Components.