Map Matching

GPS-signalen zijn vaak erg onnauwkeurig, waardoor enkele GPS-punten buiten de daadwerkelijk gereden route kunnen liggen. Hierdoor is het exact volgen van de route en het projecteren van de route op een digitale kaart moeilijker. Voor veel toepassingen zijn echter heel nauwkeurige trackinggegevens nodig:

  • vergelijkingen van de verwachte met de daadwerkelijke route
  • achteraf berekenen van de daadwerkelijk ontstane emissies
  • controleren van tol- en subondernemersafrekeningen
  • controleren van het nakomen van de milieuvoorschriften
  • controleren van het rijgedrag (snelheidsovertredingen, benzineverbruik, pauzetijden enz.)
  • „Pay-as-you-drive“-scenario's of verzekeringsmodellen, gebaseerd op het daadwerkelijk rijgedrag
  • opmaken van eigen historische verkeersgegevens (Traffic Patterns) ter verbetering van de routing. (Zie ook Verkeersinformatie)
  • bewerken van routes voor de communicatie in navigatie-community's

De PTV Components kunnen de ontvangen GPS-signalen (tracks) vergelijken met de als basis dienende kaarten. Het zogenaamde Map Matching herkent door een ingebouwde logica en aan de hand van het gereden traject o. a. de rijrichting, rijbaan en snelheid. Onnauwkeurige positiegegevens kunnen zo worden gecorrigeerd, wat een precisie in het geregistreerde verloop van het traject tot gevolg heeft, die met ongematchte GPS-signalen niet kan worden bereikt.