Tracking en Tracing

Met Tracking en Tracing weet u altijd waar uw voertuigen en uw goederen zich bevinden. Hierbij wordt de actuele positie regelmatig doorgegeven aan het centrale systeem (tracking) en op een digitale kaart weergegeven. De reis van uw voertuigen, goederen of verzendingen kan zo in real time worden vervolgd.

Naast de basisfuncties van het plaatsbepalen van de voertuigen en het volgen van de route kan het tracking en tracing ook worden gebruikt voor talrijke andere toepassingen:

  • elektronische rijtijdenboekjes
  • controleren van het rijgedrag (snelheidsovertredingen, afwijken van de route enz.)
  • op tijd bereiken van checkpoints bij spoedeisend transport
  • achteraf vergelijken van verwachte met daadwerkelijke cijfers, b. v. geplande kilometers met daadwerkelijke kilometers
  • controleren van afrekeningen van subondernemingen
  • controleren van tolafrekeningen
  • zoeken naar objecten in de omgeving zoals klanten, depots, benzinestations enz. (zie ook Zoeken in omtrek)

De plaatsbepaling en communicatie met chauffeurs of objecten is vooral onmisbaar bij veiligheidsrelevante toepassingen:

  • emergency buttons (E-Call, B-Call)
  • verlaten van gedefinieerde routes of gebieden (zie ook Geofencing)
  • door voorval gestuurde handelingen (bepaalde sensorsignalen, b. v. openen van de tankdeksel, bewegen van een voertuig op niet toegestane tijden, overschrijden van de toegestane koeltemperatuur enz.)

Integreer tracking- en tracing-functies in uw eigen softwareoplossing. Met de Components van PTV.