Map matching in uw software oplossing met PTV xServer

GPS-signalen zijn vaak erg onnauwkeurig, waardoor enkele GPS-punten buiten de daadwerkelijk gereden route kunnen liggen. Hierdoor is het exact volgen van de route en het projecteren van de route op digitale kaarten moeilijker, genoemd map matching. Voor veel toepassingen zijn echter heel nauwkeurige trackinggegevens nodig:

  • vergelijkingen van de verwachte met de daadwerkelijke route
  • achteraf berekenen van de daadwerkelijk ontstane emissies
  • met map matching controleert u de afrekeningen van tol- en subcontractors
  • met map matching controleert u het nakomen van de milieuvoorschriften
  • met map matching controleert u het rijgedrag (snelheidsovertredingen, benzineverbruik, pauzetijden enz.)
  • „Pay-as-you-drive“-scenario's of verzekeringsmodellen, gebaseerd op het daadwerkelijk rijgedrag
  • opmaken van eigen historische verkeersgegevens (Traffic Patterns) ter verbetering van de routing. (Zie ook Verkeersinformatie)
  • bewerken van routes voor de communicatie in navigatie-communities

Visualiseer geografische informatie op digitale kaarten

De PTV xMapmatch Server valideert resp. corrigeert een reeks verkregen GPS-coördinaten (trajectvolging) aan de hand van de wegenkaart, die eraan ten grondslag ligt. Het zogenaamde Map Matching herkent door een ingebouwde logica en aan de hand van het gereden traject o. a. de rijrichting, rijbaan en snelheid. Onnauwkeurige positiegegevens kunnen zo worden gecorrigeerd, wat een precisie in het geregistreerde verloop van het traject tot gevolg heeft, die met ongematchte GPS-signalen niet kan worden bereikt. Neem voor meer informatie contact op.

Contact

Nederland
T: +31 (0)346 581 600
E: info.nlping@ptvgrouppong.com

België
T: +32 (0)57 224 522
E: info.beping@ptvgrouppong.com