PTV xLocate Server

Overzicht

De PTV xLocate Server zet postadresen om in geografische coördinaten ('geocoding'). Omgekeerd kan de server ook geografische coördinaten, bijvoorbeeld GPS-locatiegegevens omzetten in het juiste postadres (reverse geocoding). De PTV xLocate Server schept daarmee de grondslag voor het geografisch visualiseren van objecten op digitale kaarten en is zo een onmisbaar deel van een groot aantal applicaties.

Bij het geografisch coderen vergelijkt de PTV xLocate Server de ingevoerde respectievelijk ingelezen adressen met gegevens uit een referentiedatabank. Met behulp van onderstaande parameters kunt u de zoekresultaten beïnvloeden:

 • Binair: uitsluitend exact overeenkomende gegevens worden getoond 
 • Fonetisch: ook gelijkluidende adressen worden meegenomen
 • Fuzzy: fouttolerant zoeken. Ook adressen met schrijffouten respectievelijk twee omgewisselde letters worden geaccepteerd

De aansluitende klassering van het adres deelt de zoekresultaten op naar de afzonderlijke velden Stad, Postcode, Straat en Huisnummer. Voor deze velden wordt een vergelijking tussen in- en uitvoergegevens uitgevoerd en worden de resultaten in klassen opgedeeld:

 • Exact (volledig overeenstemmend)
 • Ten dele exact (hoge waarschijnlijkheid van overeenstemming, bijvoorbeeld bij fonetische of 'fuzzy'-treffers)
 • Minder dan ten dele exact
 • Niet gevonden respectievelijk niet ingevoerd

De PTV xLocate Server bestrijkt het volledige prestatiespectrum van geografische codering: van individueel adres tot aan de snelle, stapelgewijze verwerking van grote adresdatabases. In geval van stapelverwerking kunt u speciale regels definiëren om adressen te klasseren. Zulke regels kunnen de verdere verwerking van de verscheiden resultaatklassen bepalen, zoals: 

 • Exact = overnemen
 • Ten dele exact = manueel controleren
 • Minder dan ten dele exact = verwerpen

Functies

 • Geocoding: geografisch coderen van adressen en adresdatabanken
 • Reverse Geocoding: opzoeken van postadressen aan de hand van geografische coördinaten
 • Verschillende formaten van coördinaten: zoals geodecimaal, geografische minuten en seconden, WGS84 en PTV Mercator
 • Interactief zoeken naar adressen: genereert al suggesties tijdens het invoeren van adressen
 • Instelbare zoekparameters: binair, fonetisch, fuzzy
 • Adresklassering
 • Batch-modus: stapelmodus voor snelle geografische codering van grote adresdatabases
 • Voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn tevens lange postcodes beschikaar
 • Gecombineerd transport: gericht zoeken naar veerboten en treincombinaties (Ferry/Piggyback)
 • Eenvoudige integratie: dankzij gestandaardiseerde interface (XML / SOAP / JSON)
 • Performance schaalbaar
 • Actieve ondersteuning van multiprocessorsystemen