PTV xTour Server

Overzicht

Met behulp van de PTV xTour Server kunt u geplande rondritten nieuw aanmaken of bestaande rondritten optimaliseren, bijvoorbeeld voor inzamelend of distribuerend verkeer of om klanten te bezoeken. U kunt talloze beïnvloedende parameters, zoals voertuig eigenschappen en tijdsgebonden restricties definiëren, die automatisch in de opbouw van de route worden opgenomen. De opdrachten worden vervolgens optimaal verdeeld over de beschikbare middelen.

Het dynamische concept van wagentreinen binnen de PTV xTour Server maakt daarbij onderscheid tussen trucks en trailers, en combineert deze voor een minimale inzet van voertuigen en chauffeurs.

Als u verschillende voertuigtypes in een rittenplanning gebruikt, kunt u voor ieder voertuig de passende afstandmatrix en zo ook het juiste snelheidsprofiel selecteren.

Het ontwerpen van rondritten geschiedt gewoonlijk gerelateerd aan een depot. Dat wil zeggen dat een voertuig zijn rit bij een depot aanvangt en in een (maar niet noodzakelijk hetzelfde) depot eindigt. Met behulp van de PTV xTour Server kunt u ook een planning maken, waarbij een rondrit een aantal depots aandoet. Daarbij worden de beschikbare depots gecontroleerd op geschikte voertuigen (met de vereiste parameters) en worden de opdrachten vervolgens aan telkens het optimale depot toegewezen.  Als basis voor het route-ontwerp kunt u kiezen uit kiezen uit de afstand hemelsbreed, te rijden traject of de rijduur.

Een hiërarchische prioriteitsplanning zorgt voor de priorisatie van bestemmingen. In de actuele rittenplanning worden bestemmingen met een hogere prioriteit met voorkeur ingepland, terwijl bestemmingen met een lage prioriteit bij ontbrekende capaciteiten eerst nog worden teruggezet.

Functies

 • Rit(ten)planning en -optimimalisering
 • Vooraf gedefinieerde snelheidsprofielen: vrachtwagens, personenauto's, fietsers en voetgangers individueel aanpasbaar)
 • Talrijke vooraf ingestelde en maximaal 255 vrij definieerbare parameters, waarmee bij de rittenplanning rekening mee moet worden gehouden (bijv. koeling noodzakelijk ja/nee)
 • Rekening houden met tijdbeperkingen en voertuigcapaciteiten
 • Rekening houden met wettelijke rij- en rusttijden
 • Dynamisch creëren van combinaties
 • Hiërarchische prioriteitsplanning
 • Planning bij meerdere depots
 • Gemengde planning van depot-gerelateerde opdrachten en AB-orders in één rit
 • Keuze uit verschillende ritstructuren (bijv. rondritten, open ritten of depotvrije ritten)
 • Berekening van afstandstabellen en het gebruik van meerdere afstandstabellen voor diverse voertuigprofielen in één rittenplanning
 • Diverse toepassingen kunnen worden geselecteerd:
  Standaardrittenplanning
  : creëren van ritten, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangrijke parameters
  Gebiedsplanning
  : bepalen van gebieden voor afzonderlijke ritten (kaderritplanning)
  Capaciteitscompensatie
  : gelijkmatige verdeling van orders over beschikbare chauffeurs
  Ritaanvulling
  : optimalisatie van bestaande ritten bij bijkomende bestemmingen
  Validering
  van bestaande ritten
 • Weergave van de voortgang en afbreken van gaande berekeningen mogelijk
 • Eenvoudige integratie dankzij gestandaardiseerde interfaces (XML / SOAP / JSON)
 • Performance schaalbaar
 • Actieve ondersteuning van multiprocessorsystemen

Contact

Nederland
T: +31 (0)346 581 600
E: info.nlping@ptvgrouppong.com

België
T: +32 (0)57 224 522
E: info.beping@ptvgrouppong.com

Functionaliteiten