Funktioner

Perfekt balanserade och kompakta kluster ger mer effektivitet ute på fältet.

Kluster planering

Perfekt balanserade och kompakta kluster ger mer effektivitet ute på fältet.

Läs vidare ...
Översätter adresser till geokoordinater och omvänt.

Geokodning

Översätter adresser till geokoordinater och omvänt.

Läs vidare ...
Visning och hantering av digitala kartor och uppgifter.

Digitala kartor

Visning och hantering av digitala kartor och uppgifter.

Läs vidare ...
Professionell ruttberäkning där olika villkor tas med i beräkningen.

Ruttberäkning

Professionell ruttberäkning där olika villkor tas med i beräkningen.

Läs vidare ...
Optimerat lastutrymme för mer effektiva resor, enklare lossning och olika temperaturzoner.

Lastutrymmet optimering

Optimerat lastutrymme för mer effektiva resor, enklare lossning och olika temperaturzoner.

Läs vidare ...
Planering av optimala körningar för transport och externa tjänster.

Körningsoptimering

Planering av optimala körningar för transport och externa tjänster.

 

Läs vidare ...
Ortbestämning och följning av mobila objekt i realtid.

Spårning och uppföljning

Ortbestämning och följning av mobila objekt i realtid.

Läs vidare ...
Korrigering av oprecisa GPS-singaler för exakta uppgifter för spårning och uppföljning.

Kartanpassning

Korrigering av oprecisa GPS-singaler för exakta uppgifter för spårning och uppföljning.

Läs vidare ...
Beräkning av utsläpp för rutten enligt HBEFA 3.1, CEN-standard och miljöskatt.

Beräkning av utsläpp

Beräkning av utsläpp för rutten enligt HBEFA 3.1, CEN-standard och miljöskatt.

Läs vidare ...
Beräkning av vägavgifter för rutten - även för framtida körningar.

Vägavgiftsberäkning

Beräkning av vägavgifter för rutten - även för framtida körningar.

Läs vidare ...
Aktuella och tidigare trafikuppgifter för att undvika köer och spara tid.

Trafikinformation

Aktuella och tidigare trafikuppgifter för att undvika köer och spara tid.

Läs vidare ...
Snabb sökning efter relevanta objekt i närheten av den aktuella positionen eller längs en rutt.

Omgivningssökning

Snabb sökning efter relevanta objekt i närheten av den aktuella positionen eller längs en rutt.

Läs vidare ...
En virtuell inhägnad runt mobila objekt i områden eller på fastlagda rutter.

Geofencing

En virtuell inhägnad runt mobila objekt i områden eller på fastlagda rutter.

Läs vidare ...
Skapande av individuella navigationslösningar.

Navigationslösningar

Skapande av individuella navigationslösningar.

Läs vidare ...