Geofencing

Geofencing module by PTV Components for secure transport.

Geofencing och korridoravgränsning används huvudsakligen i säkerhetsrelaterade sammanhang. Den här typen av funktioner ser till att ett föremål försett med en GPS-sändare inte kan lämna ett definierat område (geofencing) eller en bestämd rutt (korridoravgränsning) utan att det märks. Man kan helt enkelt se det som ett virtuellt stängsel. Så snart systemet upptäcker att GPS-signalen kommer från en plats utanför det godkända området aktiveras en automatisk åtgärd. Det kan till exempel handla om att ett SMS skickas iväg, en larmskärm visas eller till och med någon form av aktiv handling där fordonselektroniken tillser att ett fordon inte kan startas.

Geofencing används redan med framgång för att:

  • övervaka jordbruks- och byggutrustning (stöldskydd)
  • områdeskontroll för hyrbilar (avstånd från avtalsområdet)
  • värdetransporter (avvikelse från definierad rutt)
  • tidskritiska transporter (att kontrollpunkter nås)

Geofencing gör det möjligt att stöldskydda egendom utan att för den skull behöva övervaka den dygnet runt, och därmed heller inte berörd personal (t.ex. chaufförer). Just den aspekten är särskilt viktig med hänsyn till integritetslagstiftningen.

Utöka er befintliga programvarulösning med effektiva funktioner för geofencing, korridoravgränsning och mycket mer. Skräddarsydda för just era behov. med PTV:s utvecklarkomponenter.