Geokodning

Geocoding service and reverse geocoding module.

Geokodning handlar om att ”översätta” postadresser till geografiska koordinater. Den här typen av funktioner är ovärderlig när man vill kunna visa bestämda platser på digitala kartor, till exempel kundadresser, godsterminaler, intressepunkter (POI) osv. Dessutom kräver komplexa applikationer som ruttberäkning, färdplanering, platsoptimering och många andra också snabb och noggrann geokodning.

 

PTV är rätta partnern om du vill integrera geokodning i din programvarulösning. Det spelar ingen roll vilka länder det gäller eller i vilken omfattning du vill kunna geokoda dina data. Med PTV:s utvecklarkomponenter får du tillgång till sofistikerade och högkvalitativa produkter, som dessutom är välbeprövade, för snabb och precis geokodning av allt från enskilda adresser till en hel adressdatabas.