Kartjämförelse

GPS-signaler kan ofta vara tämligen oprecisa, något som kan leda till att enskilda GPS-positioner visas på en helt annan plats än där exempelvis fordonet egentligen befinner sig. Detta gör i sin tur exakt ruttövervakning och korrekt ruttplanering på en digital karta mer komplicerad. Dessutom behövs mycket exakt information för en mängd olika tillämpningar:

 

  • jämförelse av mål och utfall för en viss rutt
  • uppföljande beräkning av faktiska utsläpp
  • verifiering av vägavgifts- och underentreprenörsfakturor
  • verifiering av att miljöbestämmelser efterlevts
  • övervakning av förarbeteende (fortkörning, bränsleförbrukning, raster m.m.)
  • scenarier av typen ”betala efter körsträcka” eller försäkringsmodeller baserade på faktiskt förarbeteende
  • ta fram egen historisk trafikinformation (hydrografer och trafikmönster) för att underlätta ruttplanering (se även trafikinformation)
  • redigering av rutter, som utväxlas genom olika navigationssamarbeten

Med PTV:s utvecklarkomponenter går det att jämföra GPS-signalerna (spårningen) med bakomliggande karta. Funktioner för kartjämförelse har en underliggande logik som gör det möjligt att känna igen körriktning, filval, hastighet m.m. med utgångspunkt från tidigare körda sträckor. Det innebär att felaktig positionsinformation kan korrigeras, vilket ger en exaktare registrering av rutten som är omöjlig att uppnå med vanliga GPS-signaler.