Kartläggning

Geografisk information och digitala kartor har blivit en del av vår vardag – vi söker, redigerar, organiserar, analyserar och presenterar geografisk information med våra datorer, surfplattor och smartphones. Vi:

 

  • gör närområdessökningar, t.ex. söker efter närmaste livsmedelsbutik
  • visar vägbeskrivningar
  • tar fram de senaste trafikrapporterna
  • planerar rutter och resor
  • visar positioner för mobila enheter i realtid
  • analyserar geografiska data som t.ex. demografi, köpkraft m.m.
  • organiserar leveransområden
  • optimerar produktionsplatser och godsterminaler.

Den här listan kan fortsätta i all oändlighet. Men exemplen har en sak gemensamt: de digitala kartornas gränssnitt och hur de hanteras är av största vikt för hur användaren uppfattar produktkvaliteten.

PTV är rätta partnern om du vill integrera digitala kartor i din programvarulösning. Med hjälp av våra programvarukomponenter kan du dra nytta av över 30 års erfarenhet och utvecklingsarbete, kartor och data från ledande tillverkare, otaliga anpassningsmöjligheter, olika kartformat och flygfotografier, kartvisning på olika språk, med olika alfabet och mycket annat.