Kluster planering

Perfekt balanserade och kompakta kluster ger mer effektivitet ute på fältet

Optimala distrikt spelar en mycket viktig roll för hanteringen av säljrepresentanter och servicetekniker, planeringen av lagerplatser och deras leveransområden samt leveransplanering. I sådana här distrikt kombineras flera platser till geografiskt kompakta och angränsande kluster som dessutom balanseras enligt vissa aktivitetsmått som t.ex. arbetsbörda, omsättning, försäljningsmöjligheter o.s.v.

Utifrån olika platser såsom kundadresser, postnummerområden o.s.v. kan man planera nya distrikt från grunden, omfördela befintliga platser till distriktcentrum eller förbättra en befintlig distriktstruktur.

PTV xServer kan även ta hänsyn till samtalsfrekvenser för olika konton inom en vecka (t.ex. måndag till fredag) eller över flera veckor (t.ex. två gånger i veckan/flera gånger i veckan). Som ett resultat av detta hamnar kunderna som ska besökas nära varandra i varje kluster, vilket innebär att man inte behöver köra lika långa distanser, något som sparar tid för fältrepresentanterna.

Överväg individuella fall och behov för att skapa realiserbara scenarier

I vissa fall är det viktigt att tänka på att en del relationer bör förbli oförändrade. Det är alltid möjligt att definiera befintliga oföränderliga tilldelningar mellan distrikt och platser såväl som grupplatser innan man börjar planera distrikt. På så vis säkerställer man t.ex. att etablerade relationer mellan kunder (platser) och säljrepresentanter (distriktcentrum) bibehålls. Gruppering av platser kan vara användbart, t.ex. i fall där kunder med samma postnummer alltid ska besökas av samma fältchef.

PTV xServer är utformat för att bearbeta stora datamängder och för att optimera distrikt med avseende på balans (t.ex. arbetsbörda, omsättning, försäljningspotential o.s.v.), kompakthet och närhet.