Lastutrymmet optimering

Optimerat lastutrymme för mer effektiva resor, enklare lossning och olika temperaturzoner

 

 

Optimera lastutrymmet i dina lastbilar på ett så effektivt sätt som möjligt och ta med lossningsordningen i beräkningen, så blir det enklare att komma åt nästa paket som ska lastas av. PTV xLoad Server tar också med olika temperaturzoner, som torrt, färskt eller fryst, i beräkningen.

När systemet har definierat lastutrymmets och transportenheternas olika egenskaper genererar det en översikt över lastutrymmet där väggfördelningen och placeringar av de enskilda transportenheterna framgår.

PTV xLoad Server går utmärkt att integrera med andra PTV xServer-komponenter, som t.ex. PTV xRoute Server eller PTV xTour Server, men det kan även utföra sina uppgifter frikopplat från dessa komponenter.