Navigering

PTV överger dig inte på upploppet mot kunden. Med PTV Navigator SDK får du en uppsättning komponenter som gör att du kan skapa anpassade navigeringslösningar som sedan sömlöst kan integreras i dina applikationer. 

Självklart uppfyller PTV Navigator SDK alla tänkbara krav inom B2B- och B2C-fältet, dels tack vare alla standardfunktioner som fartkameror, talsyntes, kartor i både 2D och 3D, men dessutom finns ett antal extrafunktioner som exempelvis tar hänsyn till olika hastighetsprofiler, lastbilsegenskaper som fordonshöjd och -bredd, begränsningar för transport av farligt gods, vägomledningar, godkänd maximivikt och mycket annat.

Genom att skapa ditt eget navigationssystem kan du också konfigurera programvaran exakt efter dina behov och önskemål. Hela vägen från utformning av kartan till olika tillvalsfunktioner.

En annan fördel med PTV Navigation är den sömlösa samverkan med andra PTV-produkter. Det går till exempel att överföra hela den vägbeskrivning som beräknats med PTV MAP&GUIDE direkt till fordonets navigeringssystem. Guidad navigering ser till att färdvägen planerats centralt och stämmer överens med verkligheten, vilket självklart även innebär att beräknade avståndsrelaterade transportkostnader, vägavgifter, utsläpp m.m. är korrekta.