Övervakning och spårning

Med övervakning och spårning kan du alltid hålla ett öga på dina fordon och deras last. Övervakning innebär att aktuella positioner med jämna mellanrum överförs till det centrala systemet så att de kan visas på en digital karta. Det går därmed att följa fordon, gods och försändelser i realtid.

Övervakning och spårning kan användas till långt mycket mer än att bara hitta fordon och följa transporter:

  • elektroniska loggböcker
  • övervaka förarbeteende (fortkörning, avvikelser från färdrutten osv.)
  • punktlig ankomst till bestämda kontrollpunkter för tidskänsliga transporter
  • uppföljande jämförelser, t.ex. planerat kilometerantal jämfört med faktiskt antal körda kilometer
  • kontroll av underleverantörsfakturor
  • verifiering av vägavgiftsfakturor
  • söka efter platser i närheten, exempelvis kunder, godsterminaler, bensinstationer m.m.

När det gäller säkerhetsrelaterade tillämpningar är det mycket viktigt att känna till såväl förarnas som godsets positioner, och att kunna kommunicera med förarna:

  • nödsignaler (eCall, bCall)
  • avvikelser från en definierad färdväg eller ett bestämt område
  • händelsedrivna åtgärder (signaler från olika givare som t.ex. talar om att bränslelocket öppnas, att fordonet är i rörelse vid otillåten tidpunkt, när tillåten kyltemperatur överskrids osv.)

Integrera övervaknings- och spårningsfunktioner i din egen programvarulösning med PTV:s utvecklarkomponenter.