Ruttberäkning

Alla vet vad ruttberäkning är. Men ruttberäkning för yrkesbruk handlar om mycket mer än vad vi får via diverse tjänster på nätet. Det är i synnerhet vid planering av fältservice och transportrutter som många fler – och i vissa fall mycket specifika – krav måste tas med i beräkningen när en resväg ska optimeras. Dessa är några av de faktorer som visar skillnaden mellan yrkesmässig och enkel ruttplanering:

 

  • diverse tidsbegränsningar (bestämda mötestider, öppettider för lastbryggor och godsterminaler m.m.)
  • lagkrav (t.ex. kör- och vilotider)
  • kombinerade transportsätt (järnväg, färja)
  • fordonsspecifika hastighetsprofiler
  • aktuell och historisk trafikinformation
  • lastbilsegenskaper (fordonets storlek och vikt, körförbud på vissa sträckor och i tätorter m.m.)
  • särskilda färdvägar för lastbilar (för att undvika vägavgifter, miljözoner, stadskärnor, vändningar osv.)
  • exakt beräkning av vägavgifter, utsläpp och transportkostnader
  • manuell redigering av ruttnätet
  • … och mycket mer.

PTV är den idealiska partnern om du vill kunna integrera ruttfunktioner i din egen programvarulösning. Det spelar faktiskt ingen roll hur komplicerade krav du än har: med PTV:s utvecklarkomponenter får du iväg dina produkter – både tryggt och pålitligt.