Ruttoptimering

Route scheduling and vehicle scheduling module for your route planning software.

Optimering av rutter för yrkestrafik är en oerhört komplex uppgift. För att göra en detaljerad kartläggning av logistik och fältarbete måste ett stort antal faktorer tas med i beräkningen:

 

  • tillgängliga fordon och släp
  • särskilda färdvägar för lastbilar (för att undvika vägavgifter, miljözoner, stadskärnor, vändningar osv.)
  • tidsbegränsningar (kör- och vilotider, öppettider för lastkajer och godsterminaler, tidsöverenskommelser, maximala transporttider, last- och lossningstider m.m.)
  • fordonsparametrar (lastkapacitet, hastighetsprofil och andra egenskaper som t.ex. ”kylning krävs”)
  • flera alternativa godsterminaler
  • olika optimeringsprocesser (minimera fordonsanvändningen, snabbaste eller kortaste färdsträckan, jämn arbetsfördelning för förarna)
  • snabba förändringar i rutten på grund av nya körorder
  • olika sätt att kombinera dragbilar och släp
  • manuell redigering av ruttnätet
  • … och mycket mer.

Integrera över 30 års erfarenhet av transportplanering i din egen programvarulösning. Oavsett hur varierande dina körorder är, och hur komplicerad din ruttplanering är – med PTV xServer tar du fram den optimala lösningen för alla problem.