Sökning i närheten

Delivery route planner with an integrated radius search function.

Med funktionen för sökning i närheten kan du söka efter närbelägna platser var du än befinner dig. Dessa närbelägna platser kan vara kundadresser eller andra tillgängliga platser i databasen. Ett praktiskt exempel är om en kund avbokar ett möte med din säljare i sista sekunden – genom en sökning i närheten kan säljaren snabbt hitta kunder som befinner sig inom ett visst avstånd från den plats där han/hon just nu befinner sig. Sökområdet kan definieras genom att ange om det ska beräknas baserat på fågelvägen, restid eller körsträcka.

När funktionen integreras i ett geoinformationssystem kan den till exempel användas för att visa filialer i närheten av din kund eller begränsa urvalet i en onlineauktion baserat på hur långt det är mellan köpare och säljare.

Sökfunktionen kan också filtreras för att inkludera området närmast omkring en definierad körsträcka, en så kallad korridorsökning. Det blir då möjligt att visa kunder, bensinstationer, restauranger eller andra utvalda objekt inom en bestämd korridor längs körsträckan. Om man så vill kan man få anvisningar direkt till dessa (mellanliggande) resmål.

Med hjälp av PTV:s programvarukomponenter kan du enkelt lägga in funktioner som t.ex. sökningar i närområdet och längs en körsträcka, och dessutom för beräkning av isokroner, i din egen programvara.