Trafikinformation

För en verkligt optimerad ruttplanering bör trafikläget också tas med i beräkningen. Trafikinformation kan delas in i två kategorier:

Aktuell trafikinformation ger tillgång till uppdaterad digital information om trafikförhållanden, exempelvis trafikstockningar, vägarbeten, olyckor, vägavstängningar och så vidare, i realtid. Informationen kan visas på en digital karta och/eller inkluderas direkt i ruttplaneringen för att på ett effektivt sätt undvika att fastna i trafiken. Om det är omöjligt eller orimligt att ta en omväg kring en flaskhals kan den förväntade fördröjningen läggas in i ruttplaneringen för att ankomsttiden ska kunna beräknas så exakt som möjligt.

Historisk trafikinformation, som också kallas för trafikmönster, beskriver trafikflöden i form av statiska hastighetsprofiler för bestämda vägnät. För att ge ett enkelt exempel: om en lastbil oftast kör ca 30 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 80 km/h mellan klockan 17 och 19, då syns ett tydligt mönster. Dessa trafikmönster visas med hjälp av hydrografer. Med utgångspunkt från denna information kan en alternativ väg planeras innan kösituationen uppstår. På så vis slipper man i all hast planera en ny färdväg under pågående resa baserat på aktuella trafikrapporter.

Med hjälp av PTV:s utvecklarkomponenter kan du enkelt integrera aktuell och historisk trafikinformation i din programvarulösning – körningen kan därmed äga rum på köfria vägar, vilket sparar värdefull tid