Utsläppsberäkning

CO2-neutral, miljöavtryck, gröna certifikat, grön logistik, växthuseffekten och socialt ansvarstagande – utsläpp, och att undvika utsläpp, har blivit en stor fråga. Många företag satsar hårt på att förbättra sin CO2-balans och på ett aktivt sätt bidra till en bättre miljö.

PTV:s lösningar garanterar att du får en exakt bild av era utsläpp. Utsläppsberäkningen tar hänsyn till den faktiska körsträckan, fordons- och utsläppstyp, gods och andra viktiga faktorer som exempelvis höjdskillnader längs en färdsträcka. Beräkningen görs i enlighet med HBEFA-modellen (Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs – HBEFA 3.1) och har certifierats av TÜV SÜD. Det är även möjligt att beräkna CO2-värden i enlighet med den europeiska CEN-standarden (Comité Européen de Normalisation).

 

Från och med 2013 blir det obligatoriskt att beräkna sina CO2-utsläpp och betala en miljöskatt i Frankrike. Tack vare PTV-komponenterna blir detta inga som helst problem.