Vägavgiftsberäkning

Vägavgifter för lastbilar påverkar transportkostnaderna avsevärt. Det kan därför vara förnuftigt att ta en viss omväg för att undvika en avgiftsbelagd väg. Men hur du än väljer att göra behöver du känna till aktuella avgifter för att kunna beräkna och kontrollera transportkostnaderna för en viss rutt.

 

PTV:s utvecklarkomponenter gör det möjligt för dig att beräkna de exakta vägavgifterna i många länder i Europa och Nordamerika. Redan beslutade avgiftshöjningar kan automatiskt tas med i beräkningen när framtida resor planeras eller vid kostnadssimuleringar. Du kan dessutom välja att undvika avgiftsbelagda vägar vid ruttplaneringen och därmed spara pengar.