ETA-programvara från PTV xServer

ETA , förkortning av beräknad ankomsttid (estimated time of arrival), är din beräknade ankomsttid till din destination. Att visa en ETA är oumbärligt för både dig och din kund. Tack vare ETA vet din kund och du exakt när du kan förväntas på destinationsorten. Med PTV har du kommit till rätt adress för en professionell beräkning av ETA.

Faktorer för ETA

För bestämning av ETA spelar många olika faktorer in. Bland annat tänk på:
• Rutten du kör;
• Eventuella trafikstockningar;
• Eventuella omledningar;
• Kör- och vilotid.

PTV xServer har utvecklat en mycket avancerad teknik som tar hänsyn till alla faktorer för beräkning av ETA. Med denna teknik kan din ETA optimeras så exakt som möjligt.


ETA i din egen programvara


PTV erbjuder inte bara professionella ETA-beräkningar, men också alla typer av andra transportlösningar. Du kan också vända dig till PTV för reseplanering, kartmatchning, utsläpps- och avgiftsberäkning och mycket mer. Programvarukomponenterna i PTV är integrerade i din egen programvara för optimal användarvänlighet. Kontakta oss gärna för mer information eller begär en gratis testversion direkt.