Geokodning från PTV xServer

En liknande teknik är "geokodning" vilket tillåter adressuppgifter att omvandlas till geografiska koordinater av ett system. Ett programvvarupaket kan sedan redigera detta ytterligare. PTV xServer skapar därför grunden för den geografiska visualiseringen av objekt på digitala kartor och är en oumbärlig del av ett stort antal applikationer.

Geokodning i din egen programvarulösning

Geokodning är särskilt intressant för programvarupaket som kräver noggrann adressverifiering inom deras programvarulösning. PTV xServer är ett modulärt koncept: på det här sättet måste du bara ha en licens för de nödvändiga modulerna.

PTV Group är din starka partner för integrering av geokodning i din egen programvarulösning. Oavsett i vilka länder eller i vilken storlek du vill geokoda dina data. Med PTV xLocate Server från PTV Group erhåller du en fullt utvecklad och ofta använd kvalitetsprodukt för snabb och korrekt geokodning - från en enda adress till en komplett adressdatabas. Kontakta oss för mer information.