Kartor och innehåll

Digitala kartor och digitalt innehåll utgör fundamentet för alla geografiska och logistiska funktioner. För att åstadkomma bästa möjliga resultat måste avancerad teknik kombineras med de digitala kartorna och tillhörande fakta på ett sätt som motsvarar mycket högt ställda krav.

PTV har över 30 års erfarenhet inom digitala kartor, och har nära samarbeten med ledande dataleverantörer. PTV:s kartor kännetecknas bland annat av följande:

 • högsta möjliga datakvalitet och detaljnivå

 • möjlighet att skräddarsy kartornas utseende och hantering

 • geografisk täckning, detaljnivåer och informationsvisning anpassas efter kundspecifika krav

 • integration av egna intressepunkter (t.ex. adresser till kunder och filialer osv.).

Utökat innehåll kan bland annat vara följande:

 • beräkning av vägavgifter och möjlighet att undvika aktuella och framtida vägavgifter vid ruttplanering

 • lastbilsegenskaper för fordonsspecifik ruttplanering

 • tunnelrestriktionskoder

 • hastighetsbegränsningar

 • miljözoner

 • historisk trafikinformation (trafikmönster)

 • dynamisk trafikinformation

 • information om postnummer och postnummerområden

 • sociodemografisk information samt administrativa och postnummerbegränsade områden för geomarketing, detalj- och områdesplanering

 • standarintressepunkter från NAVTEQ eller TomTom

 • ytterligare intressepunkter som t.ex. tvättanläggningar för lastbilar, DocStop eller tankdepåer.

Många av PTV:s kunder är verksamma världen runt, och PTV kan ta fram fullständigt kundanpassade kartor för att ta hänsyn till individuella krav. Om ett visst geografiskt område inte är tillgängligt kan PTV:s dotterbolag digital data services (dds) göra efterforskningar jorden runt för att leta efter lämpliga kartor och relevant information.

Kontakta en av våra kundrådgivare för att få mer information.

 Kartor och kartleverantörer

Kartor och innehåll av högsta möjliga kvalitet är en av PTV:s centrala strategier. Den omfattar samarbeten med de mest välrenommerade kartleverantörerna som t.ex. NAVTEQ, TomTom och AND. Tack vare att material inhämtas från flera källor blir du aldrig beroende av en viss leverantör, utan du som kund kan fritt bygga vidare på befintliga kartlösningar. Därutöver kontrolleras, förbättras och förbereds kartorna och relaterade uppgifter i hög grad, bland annat läggs ytterligare färjelinjer och vägsträckor till samt platsinformation och nya vägsträckor. Tack vare att alla PTV-produkter bygger på en gemensam grundval är de också garanterat kompatibla med varandra.

 Informationsbearbetning

Kartbearbetning genomförs i flera steg. Det grundläggande arbetet utförs vid PTV:s dataavdelning. Källinformationen konverteras till PTV:s interna format, och förses därefter med olika tillägg – i synnerhet gäller detta de avancerade kartorna. Dataavdelningen lämnar ifrån sig filer i PTV:s interna, binära format. Detta binära format gör databearbetningen i PTV-programvaran så smidig som möjligt. Därutöver används olika rådataformat (MapInfo, Shape, AGF) för transportplanering i PTV-produkten VISUM, och säljs dessutom av PTV:s dotterbolag digital data services (dds).

 

 Extra innehåll

Utöver själva kartorna erbjuder PTV också en mängd extra information. Det kan handla om data från de större dataleverantörerna (t.ex. lastbilsegenskaper, dynamisk trafikinformation eller trafikmönster), information som PTV själva införskaffar (t.ex. om vägavgifter eller miljözoner) eller köper från tredjepartsleverantörer (t.ex. postnummerinformation eller placering av fartkameror). Detta extra innehåll kan ingå i kartorna, vilket bland annat miljözoner och TMC-koder för trafikmeddelanden gör, eller uppgifter som sammanställs fristående från en karta. Allt det extramaterial som bearbetas av dataavdelningen kommer inte nödvändigtvis med i produkterna i slutänden, eftersom det ofta kräver att programvaran anpassas.