PTV xLoad Server

 Översikt

PTV xLoad Server optimerar lastutrymmet i lastbilar.

Det tar även med olika temperaturzoner i beräkningen. Zoner för torra, färska och frysta varor skiljs från varandra med hjälp av fasta och flexibla avdelningsväggar. Placeringen av flexibla väggar anpassas därför automatiskt efter hur mycket utrymme som krävs. Optimeringen av lastutrymmet omfattar även lossningsordningen, vilket ger enkel tillgång till lasten vid varje stopp. 

 Funktioner

PTV xLoad Server genererar sedan en översikt över lastutrymmet där väggfördelningen och placeringen av de enskilda transportenheterna framgår.

  • Genererar en översikt för optimalt utnyttjande av lastutrymmet
  • Tar med olika temperaturzoner i beräkningen
  • Tar med lossningsordningen i beräkningen
  • Flexibla och fasta avdelningsväggar ingår

För tillfället är det bara möjligt att förvara en transportenhet på en förvaringsplats, som t.ex. pallar, nätcontainrar o.s.v. Olika paket kan inte staplas på varandra.