PTV xMap Server

 Översikt

PTV xMap Server visualiserar geografisk information på digitala kartor:

 • Punkter: Aktuella fordonspositioner, platser, kundadresser, viktiga destinationer och liknande.
 • Linjer: Rutter, resor, områdesgränser och liknande
 • Ytor: Kommersiella områden, regioner och liknande

Du kan enkelt koppla PTV xMapServer till din egna databas med exempelvis platser och kundadresser. Vid behov kan du anpassa visningen med egna ikoner. Du kan även ställa in själva kartframställningen (färger, radbredd, teckensnitt och typstorlek) så att den passar din företagsdesign.

Med PTV Group som partner har du tillgång till de mest aktuella kartorna från kända karttillverkare som NAVTEQ, TomTom och AND. Vid behov kan kartorna även vara vektorbaserade eller topografiska, liksom flygfoton.

Snabb zoomning, dragning och vridning av kartan gör användningen enkel och effektiv. Kartdelarna finns även tillgängliga som grafiska filer (GIF, JPG, BMP, PNG) för att användas med andra tillämpningar.

 Funktioner

 • Visning av digitala kartor och satellitfoton

 • Visning av aktuell geografisk information

 • Interaktiv styrning av kartan genom snabb förstoring, vridning, rotering och förflyttning (panorering)

 • Enkelt övertagande av egna adresser och databaser

 • Integrering av egna ikoner i SVG-format (scalable vector graphics)

 • Individuellt inställningsbar visning av kartan (look & feel)

 • Unicode för många språk/alfabet (exempelvis arabiska, grekiska, kyrilliska och indonesiska)

 • Lastfordonsattribut som kan visas som RoadEditor-Layer

 • Kombinerad transport: visning av färje- och tågkombinationer (piggyback)

 • Detaljerade och aktuella kartuppgifter av kända karttillverkare i optimal kvalitet

 • Enkel integrering tack vare standardiserade gränssnitt (XML / SOAP / JSON)

 • Skalbart utförande

 • Aktivt stöd av multiprocessorsystem