PTV xRoute Server

 Översikt

PTV xRoute Server beräknar den snabbaste eller kortaste vägen mellan två eller fler punkter och gör den tillgänglig för andra tillämpningar. Uppgifterna som tas fram omfattar inte bara restiden och resvägen, utan även vägrelaterade transportkostnader, aktuella och framtida vägavgifter samt exakta utsläppsvärden.

En sak som gör att PTV xRoute Server utmärker sig gentemot andra vägberäkningsverktyg är det stora antalet parametrar som inverkar på sammanställningen av en rutt (se funktioner). Iakttagandet av alla dessa samordnande villkor skapar en grund för en exakt och behovsanpassad ruttplanering.

Du kan även föra över dessa optimala rutter via passande gränssnitt till lämpliga navigeringssystem (Guided Navigation). På så sätt kan du säkerställa att fordonen lotsas via den för dig optimala sträckan och att de beräknade värdena (körningssträcka, körtid, vägavgifter, utsläpp och transportkostnader) överensstämmer med verkligheten.