Cluster planlægning

Perfekt afbalancerede og kompakte klynger giver mere effektivitet ude i marken

Optimale regioner spiller en meget vigtig rolle i ledelse af sælgere og serviceteknikere, planlægning af lagerlokationer og deres leveringsområder samt leveringsplanlægning. De kombinerer forskellige lokationer til geografisk kompakte og sammenhængende klynger, der yderligere afbalanceres i henhold til bestemte aktivitetsparametre, såsom arbejdsbelastning, omsætning, salgsmuligheder osv.

På baggrund af lokationer, som f.eks. kundeadresser, postnummerområder osv., kan du planlægge nye regioner helt fra bunden, omfordele eksisterende lokationer til regionscentre eller forbedre en eksisterende regionsstruktur.

PTV xServer kan også tage højde for besøgshyppigheder inden for en uge (f.eks. mandag og fredag) samt over flere uger (f.eks. hver anden uge/flere ugers mellemrum). Det betyder, at de kunder, der skal besøges, ligger tæt på hinanden pr. klynge, hvilket resulterer i kortere køreafstande og dermed tidsbesparelser for sælgerne.

Tag højde for individuelle tilfælde og krav til realiserbare scenarier

I nogle tilfælde er det vigtigt at tage højde for forhold, der bør forblive uændrede. Det er altid muligt på regioner og lokationer at definere eksisterende opgaver, der ikke skal ændres, samt at gruppere lokationer før regionsplanlægning. Det sikrer f.eks., at etablerede forhold mellem kunder (lokationer) og sælgere (regionscentre) bibeholdes. Det kan være en god ide at gruppere lokationer, eksempelvis når kunder med samme postnummer altid skal have besøg af samme salgschef.

PTV xServer er designet til at behandle store mængder data og til at optimere regioner i forhold til afbalancering (f.eks. arbejdsbelastning, omsætning, salgspotentiale osv.), tæthed og sammenhæng.

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com