Map Matching

GPS-signaler er ofte meget upræcise, sådan at visse GPS-punkter kan ligge uden for den faktisk kørte rute. Dette gør det vanskeligere at følge ruten eksakt og projicere ruten over på et digitalt kort. Til mange anvendelser er det imidlertid nødvendigt med meget nøjagtige trackingdata:

  • sammenligning af den forventede med den faktiske rute
  • efterfølgende beregning af de faktisk opståede emissioner
  • kontrol af vejafgifts- og underentreprenørafregning
  • kontrol af overholdelse af miljøbestemmelserne
  • kontrol af køreadfærd (hastighedsoverskridelser, benzinforbrug, pausetider osv.)
  • „Pay as you drive“-scenarier for forsikringsmodeller, der er baseret på den faktiske køreadfærd
  • indtastning af egne historiske trafikdata (Traffic Patterns) til forbedring af routingen. (Se også Trafikinformation)
  • redigering af ruter til brug for kommunikation i navigations-communities

PTV Components kan sammenligne de modtagne GPS-signaler (tracks) med de kort, der ligger til grund. Det såkaldte Map Matching genkender via en indbygget logik og ved hjælp af den kørte strækning bl. a. kørselsretningen, kørebanen og hastigheden. Unøjagtige positionsdata kan således korrigeres, hvilket giver en præcisionsgrad i turens registrerede forløb, som ikke kan opnås med umatchede GPS-signaler.

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com