Tracking og Tracing

Med Tracking og Tracing ved du altid, hvor dine køretøjer og dine varer befinder sig. Her bliver den aktuelle position regelmæssigt give videre til det centrale system (tracking) og vist på et digitalt kort. Således kan du følge dine køretøjers, varers eller forsendelsers rejse i realtid.

Foruden basisfunktionerne, der kan stedbestemme køretøjerne og følge ruten, kan tracking og tracing også bruges til talrige andre formål:

  • elektroniske køretidsbøger
  • kontrol af køreadfærd (hastighedsovertrædelser, afvigelser fra ruten osv.)
  • at nå checkpoints til tiden ved hastetransport
  • efterfølgende sammenligning af forventede og faktiske tal, f.eks. planlagte kilometer med faktiske kilometer
  • kontrol af afregning med underentreprenører
  • kontrol af vejafgiftsafregning
  • søgning efter objekter i nærheden som f.eks. kunder, depoter, tankstationer osv. (se også Søg i nærheden)

Stedbestemmelse og kommunikation med chauffører eller objekter er først og fremmest uundværlig ved sikkerhedsrelevante funktioner:

  • nødknapper (E-Call, B-Call)
  • når du forlader definerede ruter eller områder (se også Geofencing)
  • ved handlinger styret af hændelser (bestemte sensorsignaler, f.eks. åbning af tankdæksel, bevægelse af et køretøj på ikke tilladte tidspunkter, overskridelse af den tilladte køletemperatur osv.)

Integrer tracking- og tracing-funktioner i din egen softwareløsning. Med PTV's Components. 

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com