Vejafgiftsberegning

Vejafgiften for lastbiler har en væsentlig indflydelse på transportomkostningerne Det kan derfor være fornuftigt at køre uden om strækninger, hvor der betales vejafgift. I alle tilfælde skal du kende udgifterne til vejafgiften for at kunne beregne og kontrollere transportudgifterne for ruten.

Med PTV Components kan du beregne den nøjagtige vejafgift for mange lande i Europa og Nordamerika. Du kan automatisk tage højde for kommende vejafgiftsforhøjelser ved beregning af fremtidige ture eller omkostningssimulationer. Desuden kan du i ruteplanlægningen undgå veje, hvor der skal betales afgift, og således spare udgifter.