Kort og indhold

Digitale kort og indhold er grundlaget for alle geografiske og logistiske funktioner. Optimale resultater kan derfor kun opnås, hvis de digitale kortteknologier og deres indhold lever op til de højeste standarder.

PTV har mere end 30 års erfaring på det digitale kortområde og arbejder nært sammen med førende leverandører af information. Det karakteristiske for kort fra PTV er:

 • Højeste kvalitet, hvad angår informationer og detaljer
 • Individuelt valgfri visning og animation af kortene
 • Den geografiske dækning, detaljegrad og omfang af præsentationen kan tilpasses kundens ønske
 • Inklusion af individuelle opmærksomhedspunkter (som kundeadresser, filialers beliggenhed og lignende)

Den udvidede kortinformation omfatter blandt andet:

 • Beregning af vejafgifter og undgåelse af afgiftsveje, aktuelle og fremtidige vejafgiftstakster ved udarbejdelse af ruter.
 • Trækker-parametre for ruteplanlægning beregnet til fragtspedition
 • Koder, der angiver begrænsninger i tunneller
 • Hastighedsbegrænsninger
 • Miljøzoner
 • Historiske trafikinformationer (brugbare ruter hhv. trafikmønstre)
 • Dynamisk trafikinformation
 • Information om postnumre og deres områdegrænser
 • Socio-demografiske data, så vel som administrative og postale data for et område til brug for geomarketing, lokationsplanlægning og områdeplanlægning.
 • Standard-specialdestinationer fra NAVTEQ eller TomTom
 • Ekstra specialdestinationer, for eksempel vaskehaller for lastbiler, DocStop eller tanklagerlokationer.

Mange PTV-kunder er aktive over hele verden. PTV kan også imødekomme specielle ønsker, for eksempel ved at fremstille individuelle kort. Hvis den ønskede geografi ikke er tilgængelig med standardkortene, kan PTV's datterselskab DDS Digital Data Services GmbH søge efter egnede kort og data over hele verden.

Vore rådgivere hjælper dig gerne med flere oplysninger

 Leverandører af kort og data

Den høje kvalitet af vore kort og indholdet er en af PTV's strategier. Med til det hører også partnerskabet med velrenommerede kortleverandører som NAVTEQ, TomTom og AND. Denne politik, som går ud på at trække informationer fra flere kilder, garanterer, at vi er uafhængige af bestemte kortproducenter. Og den betyder, at du som kunde bliver i stand til at bygge videre på eksisterende kortapplikationer. Desuden bliver kort og data grundig afprøvet, suppleret og udvidet, for eksempel med ekstra færger og veje, samt med stednavne og nye vejstrækninger. Den ensartede database for alle PTV's produkter er garant for deres kompatibilitet.

 Supplering af data

Udarbejdelsen af et kort kræver flere forskellige arbejdstrin. Basisarbejdet sker i PTV's afdeling for dataredigering. Kildedata bliver oversat til det format, som PTV håndterer, og derefter – især for "premium"-kortene – bliver de udbygget med PTV's egne supplerende data. Den informationsredigerende afdeling leverer alle data i et binært PTV-format. Dette binære format gør det optimalt muligt at arbejde med data i PTV-programmer. Derudover bliver forskellige formater for rå data (f.eks. MapInfo, Shape, AGF) anvendt til trafikplanlægningen i PTV Visum og sendt ud på markedet via PTV-datterselskabet DDS Digital Data Services GmbH.

 

 

 

 Ekstra indhold

PTV tilbyder mange slags supplerende data til kortene. Det kan være data fra de store dataleverandører (f.eks. køretøjsparametre, dynamisk trafikinformation eller trafikmønstre), som indsamles af PTV selv (f.eks. vejafgifter og miljøzoner), eller som leveres af tredjemand (f.eks. postnummerinfo eller steder for hastighedskontrol/radardetektorer). Det ekstra indhold kan samtidig udgøre en del af kortene, f.eks. miljøzoner og lokationskoder til brug for Traffic Message Channels (TMC), eller leveres som supplement til kortet. Det er ikke alt ekstra indhold fra dataafdelingen, der automatisk integreres fuldt ud i produkterne, da der ofte kræves justeringer af softwaren for at kunne inddrage disse data.

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com