PTV xLocate Server

  Overblik

PTV xLocate Server oversætter adresser til geografiske koordinater (geocoding). Omvendt kan serveren også oversætte geografiske koordinater, for eksempel GPS-lokaliseringsdata, til den korrekte adresse (reverse geocoding). PTV xLocate Server udgør således fundamentet for den geografiske visualisering af objekter på digitale kort, og den er en essentiel del af et stort antal applikationer.

Ved geografisk kodning sammenligner PTV xLocate Server de indtastede eller indlæste adresser med data fra en referencedatabase. Ved hjælp af nedenstående parametre kan du påvirke søgeresultaterne:

 • Binær: Der vises udelukkende eksakt tilsvarende data.
 • Fonetisk: Også adresser, der lyder ens, medtages.
 • Fuzzy: Fejltolerant søgning. Også adresser med stavefejl eller to ombyttede bogstaver accepteres.

Den følgende klassificering af adressen opdeler søgeresultaterne i de individuelle felter by, postnummer, gade og husnummer. For disse felter udføres der en sammenligning mellem inddata og uddata, og resultaterne opdeles i klasser:

 • Eksakt (fuld overensstemmelse)
 • Delvis eksakt (høj sandsynlighed for overensstemmelse, for eksempel ved fonetiske eller "fuzzy" resultater)
 • Mindre end delvis eksakt
 • Ikke fundet hhv. ikke indtastet

PTV xLocate Server dækker et fuldstændigt præstationsspektrum for geografisk kodning: fra individuelle adresser til hurtig batchkørsel af store adressedatabaser. I tilfælde af batchkørsel kan du definere specielle regler for klassificering af adresser. Sådanne regler kan definere den videre bearbejdning af de forskellige resultatklasser, for eksempel:

 • Eksakt = godkendes
 • Delvis eksakt = kontrolleres manuelt
 • Mindre end delvis eksakt = forkastes

 Funktioner

 • Geokodning: geografisk kodning af adresser og adressedatabaser
 • Omvendt geokodning: søgning af adresser ud fra geografiske koordinater
 • Forskellige formater for koordinater: f.eks. geodecimal, geografiske minutter og sekunder, WGS84 og PTV Mercator
 • Interaktiv søgning efter adresser: Genererer forslag allerede under indtastningen af adresserne
 • Indstillelige søgeparametre: binær, fonetisk, fuzzy
 • Adresseklassificering
 • Batch-tilstand: Batch-tilstand til hurtig geografisk kodning af store adressedatabaser
 • For Storbritannien og Holland kan der desuden vælges lange postnumre
 • Kombineret transport: Målrettet søgning efter færge- og togkombinationer (Ferry/Piggyback)
 • Enkel integrering: takket være den standardiserede interface (XML / SOAP / JSON)
 • Performance er skalérbar
 • Aktiv understøttelse af multiprocessorsystemer

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com

Funktionaliteter

 • Geokodning
 • Digitale kort
 • Ruteberegning
 • Turoptimering
 • Tracking og Tracing
 • Map Matching
 • Emissionsberegning
 • Vejafgiftsberegning
 • Trafikinformation
 • Søgning i nærheden
 • Geofencing