PTV xRoute Server

 Overblik

PTV xRoute Server beregner den hurtigste eller korteste rute mellem to eller flere punkter og stiller den til rådighed for andre applikationer. De genererede data omfatter ikke kun køretid og kørestrækning, men også ruterelaterede transportudgifter, aktuelle og fremtidige vejafgiftstakster og præcise emissionsværdier.

Det, der adskiller PTV xRoute Server fra andre ruteapplikationer, er det store antal af indstillelige parametre, som har indflydelse på sammensætningen af en rute (se Funktioner). Inddragelsen af alle disse sideordnede betingelser danner grundlaget for en ruteplanlægning, der er præcis og tilpasset alle behov.

Du kan også eksportere disse optimale ruter via passende interfaces til et egnet navigeringssystem (guided navigation). På den måde kan du garantere, at køretøjerne styres pålideligt ad den rute, som er optimal for dig, og at de beregnede værdier (rutelængde og køretid, vejafgifter, udledninger, transportudgifter) passer med virkeligheden.

Kontakt

Telefon +45 78 770 116
E-mail: info.dk@ptvgroup.com

Funktionaliteter

  • Ruteberegning
  • Emissionsberegning
  • Vejafgiftsberegning
  • Trafikinformation
  • Søgning i nærheden
  • Geofencing