Nu kan lastbilerne nemmere finde vej i skoven

PTV Group har skrevet kontrakt med skov-divisionen i HedeDanmark A/S om at sammenkæde PTV Groups software til kørselsplanlægning med HedeDanmarks egen software til kørselsberegning og tidskalkulation.

Når en lastbil skal hente træ og tømmer i skoven er det alfa og omega nøjagtig at vide, hvor det er placeret. Det sparer nemlig både tid og penge, og det er vigtigt for HedeDanmark A/S, der har næsten 150 års erfaring og ekspertise i drift af danske skove og landskaber. Selskabet udvikler, driver og plejer i over 120.000 hektar skov i Danmark, og er i dag en international handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område. Så der er masser af arbejdsopgaver for HedeDanmark i de danske skove, f.eks. transport af træ og tømmer til savværker, havne eller andre steder.

For at optimere transportenlastbiler har HedeDanmark udviklet software-programmet HD-Stack. En af de vigtige funktioner i HD- Stack er beregning af kørsels-afstand og tidsforbrug i forbindelse med kørslen. HedeDanmark ønskede dog at forbedre nøjagtigheden yderligere, og derfor har virksomheden indgået kontrakten med PTV Group om at anvende dele af PTV Groups software PTV xServer til en endnu mere præcis udregning af afstande.

30 års konstant udvikling

PTV xServer er et sæt af logistiske og geografiske funktioner, som udvider mulighederne, hvis en transport-virksomhed integrerer programmet i sin egen software. Der står 30 års konstant forskning, udvikling og feedback fra kunder bag udviklingen af PTV xServer, og der er derfor tale om et særdeles gennemprøvet system.

Fordelen for HedeDanmark er, at PTV Groups software problemfrit kan integreres i virksomhedens eget system, så HedeDanmark ikke behøver at bruge unødvendig meget tid på selv at udvikle faciliteterne.

Hos PTV Group glæder business development manager Marcel de Haas sig over kontrakten med HedeDanmark:
”Vi er stolte over, at vi ud over andre sektorer, som vi beskæftiger os med, nu også bidrager til at optimere planlægningen i skovbruget,” siger Marcel de Haas. PTV Group.