Turoptimering

Route scheduling and vehicle scheduling module for your route planning software.

Det er utrolig komplekst at optimere en professionel turplanlægning. For at kunne gengive virkeligheden så detaljeret som muligt i logistikken og i det eksterne arbejde skal der tages højde for en lang række begrænsninger:

  • disponible køretøjer og anhængere
  • lastbilrouting (undgåelse af vejafgift, miljøzoner, bykerner, vendinger osv.)
  • restriktioner som f.eks. tid (køre- og hviletider, åbningstider for læsseplatforme og depoter, faste aftaler, maksimal transporttid, læsse- og lossetider osv.)
  • køretøjsparametre (lastekapacitet, hastighedsprofil og andre egenskaber som f.eks. „køling påkrævet“)
  • flere depoter, der kommer i betragtning
  • forskellige optimeringsprocesser (minimering af køretøjsbrug, hurtigste eller korteste rute, jævn fordeling af kapaciteten på chaufførerne)
  • tilføjelse til tur ved uforudsete nye ordrer
  • forskellige muligheder for kombination af trucks og anhængere
  • manuel redigering af vejnettet
  • … og meget mere

Integrer mere end 30 års erfaring med transportplanlægning i din egen softwareløsning. Uanset hvor individuelle ordrer du har, og hvor kompleks din turplanlægning er, kan du generere den optimale løsning på ethvert problem med PTV xServers.