Geofencing från PTV xServer

Geofencing är ett sätt att kontrollera var dina fordon och laster är. Genom GPS-sändare är fordon och maskiner i kontakt med ett datorsystem. Geofencing används redan framgångsrikt för områdeskontroll av hyrbilar, värde- och säkerhetstransporter och brådskande transporter. PTV har många års erfarenhet av geofencing.

Geofencing i egen programvara

Du kan enkelt integrera funktionen geofencing i din egen programvara. Detta gör att en dyrbar och tidskrävande övergång till ett nytt system inte är nödvändigt. Tack vare geofencing kan du enkelt hålla koll på dina fordon och laster. Om ett område som tidigare bestämts av dig finns kvar, kommer systemet omedelbart att vidta önskad åtgärd:
• Ta emot ett textmeddelande;
• En varning på skärmen;
• Påverka fordonselektroniken (t ex motorstartspärr).

Moduler i PTV xServer

Förutom geofencing kan du också vända dig till oss för avgiftsberäkning, trafikinformation och utsläppsberäkning. Testa geofencing och andra funktioner gratis med testversionen av vårt totala paket. Har du frågor om PTV xServer, då svarar vi gärna på dem. Tveka inte att kontakta oss.