PTV Partnerprogram

Målsättningen för vårt partnerprogram är att skapa mervärde och växa tillsammans. Vi söker samarbete med programvaru- och försäljningspartners för att förena våra starka sidor inom trafikoptimering med våra partners marknads- och kundkännedom. På detta sätt skapar vi mervärde för våra slutkunder inom olika branscher och våra partners kan samtidigt dra fördel av kompetent programvara och specialvillkor.

En översikt över era fördelar:

 

 • Attraktiva partnervillkor

 • Kostnadsfria produktuppdateringar

 • Kostnadsfria testlicenser för andra PTV-produkte

 • Gratis support (beroende på partnerpaketet)
 • Exklusiva supportmöjligheter/prioriterat stöd
 • Utbildning av PTV
 • Gemensamma försäljningsinitiativ
 • Gemensamma kommersiella kontakter
 • Presentation och länkar på PTV:s partnersidor
 • Återgivning av partners och implementerade PTV-lösningar i form av en kundreferensrapport
 • Tillgång till PTV-marknadsföringsmaterial
 • Ingen risk: Licenskostnader påförs endast när du har levererat till kunderna

 

PTV-partnerprogrammet är tillgängligt för

 • Programvaruleverantörer som integrerar PTV:s komponenter eller navigeringsprodukter i sina lösningar

 • IT-leverantörer som integrerar PTV:s komponenter eller navigeringsprodukter i sina kunders system

Kontakta din kundansvarig eller PTV:s säljavdelning för information om de exakta villkoren.

Kontakt

Telefon +46 (0) 31 687 280
E-mail: info.nordicsping@ptvgrouppong.com